Quality standarts

description description description description description

description

description

description

description

description

description

Klientu harta EN

Klientu harta ir asociācijas biedru klientiem adresēts dokuments, kurā īsi ietverti Labās prakses standarta noteikumi un izteikta biedru labas gribas apņemšanās, ko asociācijas biedri ievēro attiecībās ar saviem klientiem.

Klientu hartas uzdevums ir informēt biedru klientus par to tiesībām un rīcību gadījumā, ja radušās problēmas atmaksāt aizdevumu, kā arī par sūdzību iesniegšanas kārtību.

Labās prakses standarts un klientu harta:

Download file

Labas prakses kodekss par patērētāja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu ENNN

Nebanku kreditēšanas nozares uzņēmumi, kas pievienojušies kodeksam, apņemas pilnveidot modeli klientu maksātspējas vērtēšanai, balstot to uz kredītspējas riska sliekšņiem. Ar kodeksu tiek paplašināts arī to aizņēmēju loks, kuriem nozares uzņēmumi aizdevumus neizsniegs.

Labas prakses kodekss nosaka arī  kredītriska pārvaldīšanas procedūras, kredīta piešķiršanas vispārīgos noteikumus, patērētāja finansiālo analīzi un lēmuma pieņemšanu par kredīta piešķiršanu vai atteikšanu, kā arī patērētāju kredītu administrēšanu.

Download file