Ombuds

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas Ombuds izskata nebanku kredītdevēju (t.sk. tiešsaistes patēriņa kredīti, nebanku hipotekārie kredīti, līzingi un kredīti pret kustamas mantas ķīlu), maksājumu iestāžu un kolektīvās finansēšanas platformu pakalpojumu sniedzēju klientu sūdzības. Sūdzības tiek izskatītas Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā, kā arī LAFPA sūdzību izskatīšanas reglamentā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas Ombuds ir reģistrēts Patērētāju tiesību aizsardzības centra Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzē – www.ptac.gov.lv

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas Ombuds

Adrese: Vaļņu iela 5/1, 2.stāvs, Rīga, LV-1050

E-pasts: ombuds@lafpa.lv

Tālrunis: +371 29166222

Ombuda pienākumus pilda zvērināts advokāts Gvido Bajārs

Gvido Bajāram ir vairāk nekā 14 gadu juridiskā pieredze banku un finanšu tiesību sfērā un juridisko un fizisko personu konsultēšanā.

Gvido Bajārs ir palīdzējis iegūt finanšu un kredītiestādēm licences finanšu pakalpojumu sniegšanai, veicis darba pienākumus dažādās finanšu organizācijās, piedalījies vairāku kredītiestāžu pirkšanas un pārdošanas procesos un veicis dzīvības apdrošināšanas sabiedrības likvidēšanu.

Gvido Bajārs ir bijis šķīrējtiesas priekšsēdētājs Latvijas Nacionālajā šķīrējtiesā, AS “Reģionālā Investīciju Banka” juridiskās daļas vadītājs un Trasta nodaļas vadītājs, kā arī AS “Latvijas Krājbanka” juridiskās pārvaldes vadītājs.

Izglītība
Mag.iur., Rīgas Juridiskā Augstskola, “Tiesības un Finanses” (2012)
Mag.iur., Latvijas Universitāte, juridiskā fakultāte (2001)

Ombuda iecelšana un atcelšana

  • Ombudu amatā iecieļ LAFPA Uzraudzības padome.
  • Ombuda pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Ombuds var tikt ievēlēts amatā atkārtoti vairākus termiņus pēc kārtas neierobežotu reižu skaitu.
  • Ombudu no amata pirms pilnvaru termiņa beigām var atcelt, pamatojoties uz Uzraudzības padomes lēmumu tikai gadījumā, ja Ombuds nepilda vai nepienācīgi pilda savus pienākumus.
  • Ombudu nedrīkst atstādināt vai atcelt no amata atkarībā no tā, kam par labu izšķirts strīds.

Ombuda neatkarība

  • Ombuds ir neatkarīgs un objektīvs strīdu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā.
  • Ombudam ir pienākums garantēt strīdā iesaistīto personu darījumu noslēpumu.
  • Ombuds nav LAFPA darbinieks un tas nav pakļauts LAFPA noteiktajiem darba kārtības noteikumiem un jebkādiem LAFPA rīkojumiem.
  • Ombuds, izlemjot sūdzības, nav pakļauts LAFPA valdes locekļa, Uzraudzības padomes locekļu, kā arī biedru kopsapulces vai citu institūciju ietekmei.

Ombuda nolikums

Lejuplādēt failu