Izskatīšanas kārtība

Sūdzības izskatīšanas mērķis ir noskaidrot objektīvu patiesību.
Pēc sūdzības saņemšanas Ombuds pārliecinās, vai sūdzība atbilst reglamentā norādītajām prasībām, un ne ilgāk kā 5 darba dienu laikā pieņem lēmumu par to, vai tiks ierosināta strīda risināšanas lieta.
Ja tiek ierosināta strīda risināšanas lieta,  Ombuds izskata sūdzību trīs mēnešu laikā no sūdzības iesniegšanas brīža.
Ombuda lēmums nav apstrīdams un pārsūdzams, to noformē rakstveidā, un lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Ombuds pieņem izskatīšanai tikai tās sūdzības, kas atbilst visām tālāk minētajām prasībām:

 • sūdzību iesniegusi persona, kas ir Ombuda norādīto pakalpojumu sniedzēju klients un sūdzība ir iesniegta par sniegto pakalpojumu vai pakalpojuma sniedzēja rīcību;
 • darījumu apmērs, par kuru iesniegta sūdzība, nepārsniedz 14 000 EUR;
 • sūdzība neskar jautājumus par dokumentu viltojumu;
 • klients iepriekš ir vērsies pie pakalpojuma sniedzēja ar tāda paša satura pretenziju, bet 30 dienu laikā no pretenzijas iesniegšanas dienas strīdu ar pakalpojuma sniedzēju nav izdevies atrisināt patērētājam pieņemamā veidā;
 • tiesā vai šķīrējtiesā nav celta prasība par sūdzībā minēto priekšmetu;
 • strīds sūdzības iesniegšanas brīdī jau netiek risināts pie cita patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja;
 • Ombuds jau iepriekš nav skatījis tā paša patērētāja sūdzību par sūdzībā minēto priekšmetu;
 • pakalpojumu sniedzējs, par kuru ir sūdzība, nav atzīts par maksātnespējīgu vai likvidējamu;
 • nav pagājis gads kopš dienas, kad pakalpojumu sniedzējam iesniegta klienta sūdzība;
 • strīds nav nenozīmīgs vai sīkumains;
 • konkrētā strīda risināšana nevar radīt nopietnus traucējumus Ombuda darbībā.

Ombuda reglaments

 

Lejuplādēt failu