Sūdzības iesniegšana

Pārliecinoties, vai sūdzība atbilst Ombuda reglamentā norādītajām prasībām, sūdzība jānoformē vai nu izdrukājot un aizpildot zemāk esošo veidlapu, vai arī elektroniski aizpildot piedāvāto tiešsaistes  veidlapu. Elektroniski iesūtītai sūdzībai nav nepieciešams paraksts.

Sūdzības iesniedzējs savai sūdzībai pievieno: 

  • pretenzijas kopiju, ar kuru sūdzības iesniedzējs ir vērsies pie pakalpojumu sniedzēja;
  • pakalpojumu sniedzēja atbildi uz šo pretenziju, ja atbilde tikusi saņemta;
  • pierādījumus, ja tādi ir pieejami (paraksts par saņemšanu vai pasta sūtījuma apliecinājums, nosūtīts e-pasts, u. tml.), ka pretenzija tikusi iesniegta pakalpojumu sniedzējam, ja nav pievienota pakalpojumu sniedzēja atbilde;
  • līgumu, kura dēļ radies strīds, ja tāds ir klienta rīcībā;
  • citus dokumentus, uz kuriem sūdzības iesniedzējs atsaucas savā sūdzībā.

Sūdzību iesniedz vienā no šiem veidiem:

  • aizpildot elektroniski un augšupielādējot veidlapu sistēmā;
  • aizpildot elektroniski un nosūtot uz e-pastu – ombuds@lafpa.lv;
  • aizpildot papīra formātā un nosūtot pa pastu Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas Ombudam Vaļņu ielā 5/1, Rīgā, LV-1050.

Sūdzības iesniegšanas veidlapa

Lejuplādēt failu